Müzayede Kuralları

Galeri Kült Müzayede olarak, www.galerikult.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1-      Galeri Kült Müzayede satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

2-      Online müzayedelere katılabilmek için www.galerikult.com  adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.

3-      Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin "HALİYLE" satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur nedeniyle itiraz ve iade kabul edilmez. Galeri Kült Müzayede satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

4-      Online müzayedemizde fiyat arttırımı ‘Teklif Ver’ butonu ile yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. 

5-      Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

6-      Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

7-      İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler tarafımızca şifrelenip güvenlik altına alınacaktır. 

8-      Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Galeri Kült Müzayede tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Galeri Kült Müzayede satıcı değil satışa aracılık eden kurumdur.

9-      Satın alınan eserin bedeli eft veya havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisini, Müzayede Şirketi Komisyonu ve Komisyon KDV’si miktarını ödediği andan itibaren Galeri Kült Müzayede’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren şehir içi 7 gün, şehir dışı 14 gün içinde eser alıcıya kargo yolu ile alıcı ödemeli olarak gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Galeri Kült Müzayede sorumlu tutulamaz.

10- Galeri Kült Müzayede’nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazandığı Komisyon Tutarı + KDV alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu olan eseri almaktan vazgeçse dahi CEZAİ ŞART ve Komisyon Tutarı + KDV ödemekle yükümlüdür. Galeri Kült Müzayede bu kapsamda yerine getirdiği hizmet; elektronik ortamda aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır. Cezai Şart: %20'dir.

11-   Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, Galeri Kült Müzayede satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12-   Galeri Kült Müzayede şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Galeri Kült Müzayede hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

13-   Arttırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

14-   Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Galeri Kült Müzayede'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

15-   Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

16-   Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

17-   5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Galeri Kült Müzayede’nin rücu hakkı saklıdır.

18-   Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.